Saturday, 26 November 2011

AKTIVIT BERKUMPULAN

TAJUK : NOMBOR BERCAMPUR (MIXED NUMBER)
PERMAINAN : "BINGO"

Murid-murid dikehendaki meletakkan setiap nombor (nombor yang tertera pada kad manila berwarna biru) ke dalam kotak-kotak bingo yang telah disediakan.

Contoh:

      B             I            N           G            O


  
   
   


  18
   
   


  
   60
   

 70
  
   
   


   
   
   


 Murid-murid harus mengisi semua ruang petak dengan nombor-nombor yang telah diberikan.

Kotak-kotak yang telah siap diisi dengan jawapan.

      B             I              N             G              O

 10
 15
  66
   80
   81
 78
 32
  18
   14
   12
 56
 20
  45
   60
   30
 48
 70
  34
   18
    2
 25
 47
   9
   90
   96Apabila selesai mengisi, guru akan menayangkan soalan (kad manila)  kepada murid-murid dan murid-murid dikehendaki menjawab soalan tersebut dan seterusnya menandakan jawapan yang betul di atas kertas bingo itu tadi.

Sebagai contoh:
                  
                                                    SOALAN:


                                                  30 + 6 X 5 =

Jawapannya adalah 60 ( iaitu 6 harus didarabkan dengan lima dahulu kemudian ditambah dengan 30)


B             I              N             G              O

 10
 15
  66
   80
   81
 78
 32
  18
   14
   12
 56
 20
  45
   60
   30
 48
 70
  34
   18
    2
 25
 47
   9
   90
   96

*Murid-murid harus menjawab kesemua soalan yang yang telah ditayangkan oleh guru sehingga murid-murid mendapat hasil yang dikehendaki iaitu "BINGO".
*Kumpulan yang dapat menjawab sehingga menemui "BINGO" akan segera menyebut perkataan "BINGO" bersama-sama.
*Kumpulan yang dapat menghasilkan "BINGO" dengan cepat dikira sebagai pemenang.


      B            I             N           G            O
 10
 15
  66
   80
   81
 78
 32
  18
   14
   12
 56
 20
  45
   60
   30
 48
 70
  34
   18
    2
 25
 47
   9
   90
   96


No comments:

Post a Comment